Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 1.092
Năm 2022 : 6.620
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới
  | PTCS Yên Sơn | 99 lượt tải | 2 file đính kèm
  Đề án số 11 của thàn ủy Hà Nội
 • TRƯỜNG PTCS YÊN SƠN HOÀN THÀNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI
  | Trường PTCS Yên Sơn | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyên tắc tập trung dân chủ
  | Trường PTCS Yên Sơn | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thi hành điều lệ đảng
  | Trường PTCS Yên Sơn | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH số 64 của Huyện ủy Ba Vì
  | PTCS Yên Sơn | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH số 68 năm 2021 của Huyện ủy Ba Vì
  | PTCS Yên Sơn | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH số 66 về thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ
  | PTCS Yên Sơn | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nghị quyết số 09 của Huyện ủy Ba Vì
  | PTCS Yên Sơn | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị quyết về lãnh đao, chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, chính quyền điện tư
 • bao cao tong khe
  | Trường PTCS Yên Sơn | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bbbbbbbbbbbbbbbbb
  | Trường PTCS Yên Sơn | 128 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clip