Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 1.092
Năm 2022 : 6.620
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới
  | PTCS Yên Sơn | 99 lượt tải | 2 file đính kèm
  Đề án số 11 của thàn ủy Hà Nội
 • TRƯỜNG PTCS YÊN SƠN HOÀN THÀNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI
  | Trường PTCS Yên Sơn | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyên tắc tập trung dân chủ
  | Trường PTCS Yên Sơn | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
 • sửa đổi thông tư 32/2018 môn Tin học
  | Trường PTCS Yên Sơn | 122 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thi hành điều lệ đảng
  | Trường PTCS Yên Sơn | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI
  | Trường PTCS Yên Sơn | 219 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19
  | Trường PTCS Yên Sơn | 172 lượt tải | 1 file đính kèm
  https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/
 • KH số 64 của Huyện ủy Ba Vì
  | PTCS Yên Sơn | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH số 68 năm 2021 của Huyện ủy Ba Vì
  | PTCS Yên Sơn | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH số 66 về thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ
  | PTCS Yên Sơn | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clip