Liên hệ trực tiếp:

Trường PTCS Yên Sơn

Yên Sơn - Ba Vì - Phố Hà Nội
0977367035
c12yenson-bv@hanoiedu.vn