Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 1.092
Năm 2022 : 6.620
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ĐH
  • Điện thoại:
   0376161256
  • Email:
   nguyenvanhai1901bv@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ĐH
  • Điện thoại:
   0977367035
  • Email:
   thanghuong02022010@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tích công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ĐH
  • Điện thoại:
   0979445478
  • Email:
   phuonggym78@gmail.com.vn
 • Trần Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tích công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ĐH
  • Điện thoại:
   0389270166
  • Email:
   tranglinh@gmail.com.vn
 • Lưu Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đẳng
 • Lê Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tồng Phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ĐH
  • Email:
   laithuy@gmail.com.vn
 • Lê Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường
  • Email:
   doicholahanhphuc562010@gmail.com
 • Lý Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Chi bộ, Bí Thư đoàn TN, Tổ trưởng tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ĐH
  • Email:
   Haily88ys@gmail.com
Video Clip